Holding
Cjelovito gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpadom u Hrvatskoj pa i u Zagrebu višegodišnji je problem. Hrvatska gotovo 90 posto otpada, a radi se o oko 370 kilograma godišnje po stanovniku, odlaže na odlagališta.

Za usporedbu, u Europi se prosječno odlaže svega 37 posto komunalnog otpada, a u najnaprednijim zemljama poput Austrije i Švedske od 2 do 3 posto. Hrvatska kao najnovija članica Europske unije ima obavezu gospodariti otpadom u skladu s načelima održivog razvoja i uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom do 2018.

Cjelovito gospodarenjeotpadom podrazumijeva niz koraka predviđenih hijerarhijom gospodarenja otpada koja opisuje temeljni način gospodarenja otpadom u Europskoj uniji. Sustav gospodarenja otpadom uključuje:
  • Odvojene prikupljanje i recikliranje otpada
  • Osnivanje centara za gospodarenje otpadom
  • Zatvaranje i sanaciju preostalih neusklađenih odlagališta otpada
Hrvatska je ovaj sustav definirala Strategijom i Planom gospodarenja otpadom i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Krajnji cilj je značajno smanjiti količine otpada koji se sada gotovo isključivo odlaže na odlagalištima, primjenom koraka predviđenih hijerarhijom gospodarenja otpadom.

Ispisi stranicu