Holding
Centri za gospodarenje otpadom
Uz odvajanje otpada na mjestu nastanka – našem kućnom pragu - ključna sastavnica cjelovitog sustava gospodarenja otpadom su županijski i/ili regionalni centri za gospodarenje otpadom.

To su postrojenja za obradu otpada projektirana  skladu s najvišim normama o sigurnosti i zaštiti okoliša. Tehničko-tehnološka rješenja za ova postrojenja definiraju se detaljnim analizama s obzirom na 'najbolje raspoložive tehnologije', odnosno trenutno najpouzdanije i najsigurnije tehnologije za obradu otpada. 

Ovisno o odabranom tehničko-tehnološkom rješenju, u centru se odvijaju različite aktivnosti vezane uz obradu otpada prije njegovoga konačnog odlaganja na odlagalištu neopasnog otpada.
Te aktivnosti obuhvaćaju prihvat, razdvajanje i obradu otpada jednim od postupaka mehaničko-biološke obrade, proizvodnju goriva iz otpada, distribuciju otpada koji se može koristiti u druge svrhe, termičku obradu otpada i naposljetku sigurno odlaganje obrađenog otpada.

U centrima se obradom smanjuju količine otpada na manje od 35 posto ulazne količine ili ga se termičkom obradom koristi za proizvodnju električne i toplinske energije. 

Ispisi stranicu