Holding
Hijerarhija otpada
Hijerarhija otpada osnovna je europska smjernica za uspostavljanje sustava gospodarenja otpadom. Njen je prioritet izbjegavanje nastajanja otpada gdje god je to moguće, no u slučaju kad nije, potrebno je mudro upravljati otpadom koji je nastao.Ispisi stranicu