loading
Čuvajmo okoliš oblikujmo budućnost
Čuvajmo okoliš oblikujmo budućnost

Svjetski dan voda

Svjetski dan voda
22. ožujka 2017.

Svjetski dan voda obilježava se 22. ožujka, a osnovni cilj je podizanje svijesti o važnosti pitke vode u svijetu i promicanja održivog upravljanja vodnim resursima. Ovogodišnji dan voda posvećen je temi „Otpadne vode“ (Why waste water?) kojom se ističe nužnost smanjenja količina i ponovne uporabe otpadnih voda.

Prekomjerno zahvaćanje voda, gubici u vodoopskrbi, klimatske promjene i promjene hidroloških režima vodotoka, kao i antropogeni izvori onečišćenja, poput industrije i poljoprivrede, narušavaju vodene ekosustave i smanjuju zalihe pitke vode. Budući da je voda temeljni prirodni resurs, važno je osigurati održivo korištenje i upravljanje istim, što je ujedno globalni izazov današnjice.

Republika Hrvatska ima strateški cilj zaštititi vodne resurse i očuvati dobro stanje voda za buduće generacije pa je monitoring stanja voda u potpunosti prilagođen potrebama upravljanja vodama  i njime će se osigurati značajno povećanje pouzdanosti analiza i procjena u narednom planskom razdoblju.

Prema količini kopnenih voda Hrvatska je peta u Europi i 42. u svijetu. Iako raspolaže dovoljnim količinama vode, raspored je nepovoljan s obzirom na izrazitu prostornu i vremensku neravnomjernost u raspodjeli vodnog bogatstva.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija