loading
 • text
  Gospodarenje otpadom ZAGREB
  Gospodarenje otpadom ZAGREB

  Grad Zagreb je korak do cjelovitog rješenja gospodarenja otpadom, a tome u prilog ide činjenica da smo dostigli stopu odvajanja otpada od 44%, sa stopom rasta, do očekivanih 50%.Uz...

 • text
  Štedimo resurse i sačuvajmo okoliš
  Štedimo resurse i sačuvajmo okoliš

  Znate li da se odbačeno staklo razgrađuje i do 4000 godina?  Korištenjem otpadnog stakla u tvornicama stakla se smanjuje potrošnja energije i drugih prirodnih sirovina.

 • text
  Razvrstavati otpad možemo svi
  Razvrstavati otpad možemo svi

  Otpad je potrebno odvajati po vrstama kako bi se olakšala njegova kasnija obrada te sprečavanje stvaranja novog otpada.

 • text
  Odvojimo otpad i zaštitimo prirodu
  Odvojimo otpad i zaštitimo prirodu

  Svi trebamo postati svjesni kako neprimjereno gospodarenje otpadom smanjuje kakvoću okoliša i kakvoću življenja te uvelike utječe i na zdravlje nas samih.

Grad Zagreb kao jedinica lokalne samouprave sukladno Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godina nadležan je za osiguravanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, uspostavu reciklažnih dvorišta, provedbu mjera sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš, uklanjanje u okoliš odbačenog otpada, davanje suglasnosti za akciju prikupljanja otpada, planiranje lokacija građevina od lokalnog značaja, provedbu izobrazbo-informativnih aktivnosti.

Ukratko o projektu

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-13/30085 od 2. siječnja 2014. godine osnovano je trgovačko društvo Zagrebački centar za gospodarenje otpadom društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom, sa sjedištem u Zagrebu, Park Stara Trešnjevka 2 (dalje u tekstu: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.), čiji jedini osnivač je Grad Zagreb.

Održivo gospodarenje otpadom je jedno od najzahtjevnijih područja zaštite okoliša i održivog razvoja, te zahtijeva prioritetno rješavanje u smislu usklađivanja sa standardima Europske unije, čija je 28. članica od srpnja 2013. godine i Republika Hrvatska.

Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji definirano je da sva postojeća odlagališta komunalnog otpada u Hrvatskoj moraju ispuniti (uz određena odstupanja) zahtjeve Direktive 1999/31/EZ o odlaganju otpada, odnosno Republika Hrvatska je preuzela obvezu sve CGO-e sagraditi i sva odlagališta sanirati do 31. prosinca 2018. godine.

Detaljnije
Ukratko o projektu

Novosti

Sve novosti

Nabava

Sve nabave