loading
Štedimo resurse i sačuvajmo okoliš
Štedimo resurse i sačuvajmo okoliš

Postojeće stanje gospodarenja otpadom

Postojeće stanje gospodarenja otpadom

Budući da je u siječnju 2017. godine donesen Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godina, očekuje se donošenje Plana gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu za isto razdoblje, sukladno kojemu će postupati Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

Imajući u vidu činjenicu kako donošenje Plana gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu predstavlja složeni proces koji se sastoji od niza aktivnosti (provedba postupaka javne nabave, odobrenja nadležnih tijela i sl.), aktivnosti pokrenute u 2017. godini nastaviti će se i u 2018. godini.

Detaljna i precizna priprema i planiranje aktivnosti važan su element za ispunjavanje svih zahtjeva/uvjeta – tehnička dokumentacija, potrebne dozvole, rješenja i suglasnosti, koji su nužni za efikasno povlačenje sredstava iz fondova EU.

Za ispunjenje gore navedenih uvjeta nužna je suradnja i koordinirani napori svih struktura u Gradu Zagrebu, kao i učinkovita suradnja s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i FZOEU, a sve u svrhu povlačenja predviđenih sredstava iz Europske unije, te kako bi trgovačko društvo Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. građanima Grada Zagreba osiguralo suvremeno, održivo gospodarenje otpadom uz najpovoljnije financiranje.