loading
Štedimo resurse i sačuvajmo okoliš
Štedimo resurse i sačuvajmo okoliš

Reciklažna dvorišta

Reciklažna dvorišta

Projekti odvojenog skupljanja otpada koji se može reciklirati te izdvajanje štetnog i opasnog otpada dio su cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu.  Još 1988. godine započelo se s odvojenim skupljanjem nekih vrsta otpada, a danas su ti, kao i mnogi drugi slični projekti, u Zagrebu uobičajeni i vrlo dobro prihvaćeni komunalni standard. U ukupno oko 6.000 spremnika, smještenih na javnim površinama, odvojeno se prikupljaju papir, staklo, plastična i metalna ambalaža, tekstil i biootpad, a u devet reciklažnih i pet mobilna reciklažna dvorišta prikuplja se tridesetak vrsta otpada iz kućanstava.

Adrese reciklažnih dvorišta:

 • RD STENJEVEC, Gospodska ulica br. 20 (tel: 3451-536, 099 8022 161)
 • RD JAKUŠEVEC, Sajmišna cesta bb (tel: 098 272 762)
 • RD TREŠNJEVKA SJEVER, Zagorska br. 3 (tel: 091 2678 117)
 • RD ŠPANSKO, D.Cesarića 2a (tel: 091 2678 118)
 • RD KAJZERICA, Žarka Dolinara br.5 (tel: 099 8022 159)
 • RD PRILESJE, Prilesje 1c (tel: 099 8022 158)
 • RD DUBRAVA, Osječka br. 25 (tel: 099 8022 160)
 • RD SESVETE, Jelkovečka bb (tel: 099 311 8457)
 • RD KLARA, Sisačka cesta br. 10 (tel: 099 263 3091)

Radno vrijeme reciklažnih dvorišta:
Radnim danom: od 6,30 do 20,00 sati
Subotom: od 5,00 do 24 sata
Nedjeljom: od 8,00 do 22,00 sata

Adrese mobilnih reciklažnih dvorišta:

 • MRD BREZOVICA,  Prigradska ulica III odvojak (tel: 091 2678 215)
 • MRD TRNJE, Ulica Frana Folnegovića, preko puta kućnog broja 10  (tel: 091 2678 300)
 • MRD GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK, raskrižje ulica Horvatovac i Ružičnjak (tel: 099 3118 444)
 • MRD TREŠNJEVKA - JUG, Listopadska ulica (tel: 099 8022 174)
 • MRD PODSLJEME, Ulica Štefanovec, blizu raskrižja s Markuševečkom cestom (tel: 098 9822 303)

Radno vrijeme mobilnih reciklažnih dvorišta:
Radnim danom: od 6,30 do 20,00 sati
Subotom: od 5,00 do 24 sata
Nedjeljom: od 8,00 do 22,00 sata

Popis otpada koji se može odložiti u reciklažna dvorišta:

 • papir 
 • karton                                    
 • plastika
 • metalna ambalaža
 • stiropor
 • stare baterije
 • stakleni ambalažni otpad
 • ravno staklo
 • PET - boce 
 • PE - folija
 • limenke 
 • stari lijekovi
 • otpadne gume bez naplatka (do 4 komada)
 • metalni glomazni otpad (električna i elektronička oprema)
 • elektronički  otpad
 • glomazni otpad
 • drveni otpad
 • tekstil 
 • odjeća
 • akumulatore
 • fluorescentne cijevi
 • zeleni otpad
   

Na reciklažnim dvorištima Stenjevec (Gospodska br. 20) i Špansko (D.Cesarića 2a) i u mobilnim reciklažnim dvorištima, Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Čistoća preuzima otpadna motorna i jestiva ulja, zauljenu ambalažu te ambalažu onečišćenu opasnim tvarima (boje, lakovi i sl.) iz domaćinstava.

Građevinski otpad od građana preuzimaju sljedeća reciklažna dvorišta:   

 • Reciklažno dvorište Stenjevec - Gospodska br. 20
 • Reciklažno dvorište Jakuševec - Sajmišna cesta bb kod ulaza na odlagalište otpada
 • Reciklažno dvorište Sesvete - Jelkovečka bb
 • Reciklažno dvorište Kajzerica - Žarka Dolinara br. 5
 • Reciklažno dvorište Prilesje - Prilesje br. 1c
 • Reciklažno dvorište Dubrava - Osječka br. 25
 • Reciklažno dvorište Zagorska - Zagorska br. 3
 • Reciklažno dvorište Špansko - Dobriše Cesarića br. 2a
 • Mobilna reciklažna dvorišta


Najveća količina građevinskog otpada koju građani smiju odložiti na reciklažno dvorište je jedna puna jednoosovinska auto prikolica. Molimo da komadi građevinskog otpada ne budu veći od 40 cm.
Građevinski otpad ne smije sadržavati:           

 • azbestne ploče,
 • plastiku,
 • drvo,
 • metal,
 • gipsane ploče (Knauf i dr.),
 • kabele i druge ne građevinske materijale.

Pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada na reciklažna dvorišta.