loading
Odvojimo otpad i zaštitimo prirodu
Odvojimo otpad i zaštitimo prirodu

Najčešća pitanja i odgovori

Najčešća pitanja i odgovori

U kojoj je fazi projekt Centar za gospodarenje otpadom Zagreb?

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 18.05.2018. objavilo Poziv na dostavu prijava za financiranje Izrade studijsko-projektne dokumentacije za Centar za gospodarenje...

bespovratnim sredstvima EU-a, na koji su se Grad Zagreb i Zagrebačka županija, sukladno potpisanom Sporazumu, prijavili putem ZCGO d.o.o. Posrednička tijela Ministarstva zaštite okoliša i Fonda za zaštitu okoliša proveli su postupak ocjene te 17. srpnja donijeli Odluku o financiranju Izrade studijsko-projektne dokumentacije za Centar za gospodarenje otpadom Zagreb čime je osigurano 85%-tno financiranje izrade dokumentacije iz EU-a u iznosu od 25,5 mil. kn, Ugovor je potpisan 23.07.2018.

ZCGO d.o.o. je osigurao je dodatnih 5% nacionalnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 1,5 mil. kn, Ugovor je potpisan 23.07.2018, te 5% sredstava u iznosu od 1,5 mil. kn putem Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova EU za što je Ugovor potpisan 10.12.2018., pri čemu će preostalih 5% sredstva, sukladno Sporazumu potpisanom 11.01.2018., osigurati Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

Predmetna bespovratna sredstva utrošit će se za potrebe izrade studijsko-projektne dokumentacije za Centar za gospodarenje otpadom.

04.listopada 2018 na Zagrebačkom Velesajmu u Kongresnoj dvorani održana prezentacija projekta "Izrada studijsko – projektne dokumentacije za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Zagreb".

30. studenog 2018. objavljen je natječaj za Izradu studijsko-projektne dokumentacije, nakon što je cijelokupna dokumentacija pregledana od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU). Natječaj je objavljen u sustavu elektroničkog oglasnika javne nabave RH te na stranicama www.ted.europa.eu sustava elektroničke javne nabave EU-a.