loading
Čuvajmo okoliš oblikujmo budućnost
Čuvajmo okoliš oblikujmo budućnost

Croatia Waste Expo 2018.

Croatia Waste Expo 2018.
28. veljače 2018.

Na ovogodišnjem izdanju stručno poslovne konferencije Croatia Waste Expo 2018. sudjelovao je Zagrebački centar za gospodarenje otpadom, s prezentacijom Prijedlog plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba, koju je izložio direktor centra Igor Zgomba.


Riječ je o stručno-poslovnoj konferenciji posvećenoj biznisu gospodarenja otpadom koja je postala tradicionalno mjesto susreta i razgovora predstavnika izvršnih i lokalnih vlasti, servisnih kompanija, projektnih developera, financijskih institucija i proizvođača industrijske opreme. Ova manifestacija je ujedno i idealna prilika za prezentaciju novih politika državnog okolišnog sektora, koja će poslužiti kao putokaz privatnim tvrt­kama, javnim komunalnim poduzećima i financijskom sektoru za buduća ulaganja.

Ovogodišnji Waste Expo, šesto izdanje ove konferencijske manifestacije, odvija se u trenut­ku kada lokalne zajednice dovršavaju vlastite planove gospodarenja otpadom, koji moraju biti usklađeni s novim propisima donesenima tijekom 2017. godine. Stoga je cilj konferencije okupiti predstavnike lokalne samouprave, komunalnih poduzeća te državnih agencija i institucija s ciljem edu­kacije i razmjene iskustava na području gospodarenja otpadom.

Tema centralne panel diskusije bila je “Gradovi u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom i modeli financiranja“.
Do kraja siječnja 2018. svi gradovi i općine imaju obvezu donijeti plan gospodarenja otpadom temeljem Zakona o gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. U ovoj panel diskusiji raspravljalo se o tome može li svaki grad ili općina pronaći za sebe adekvatno rješenje temeljem vlastitih specifičnosti i potreba, ili postoje zadana, poznata rješenja koje se mogu implementirati na području svake samouprave.


Uvodno izlaganje - Igor Zgomba: "Situacija po pitanju zbrinjavanja otpada u Zagrebu i nije tako loša kako se misli"

 

Do 2023. Zagreb očekuje da će ukupno prikupiti 293 tisuće tona komunalnog otpada od čega bi 117 tisuća ona bio miješani komunalni otpad.

Grad Zagreb je sa svojom površinom od 640 četvornih kilometara i gotovo 800 tisuća stanovnika svakako najkompleksniji sustav za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj. Igor Zgomba iz Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom pojasnio je da je Hrvatska ulaskom u EU prihvatila stroge uvjete gospodarenja otpadom, a za što u osigurana i sredstva u EU fondovima, te da je na tom tragu i Zagreb napravio Plan gospodarenja otpadom 2018.-2023. koji je u skladu s EU i nacionalnim tendencijama za kružnom ekonomijom i smanjenjem neobrađenog otpada.

„Nacionalni cilj nam je smanjiti ukupne količine komunalnog otpada za pet posto, u odnosu na referentnu 2015., s tim da se odvojeno prikupi papira, stakla, metala, biootpada i sl. u čak 60 posto slučaja. Trebalo bi prikupiti 40 posto biološko razgradivog otpada te 75 posto građevinskog“, ističe Zgomba.

Do 2023. Zagreb očekuje da će ukupno prikupiti 293 tisuće tona komunalnog otpada od čega bi 117 tisuća ona bio miješani komunalni otpad, a 176 tisuća tona odvojeno prikupljeni komunalni otpad. Da bi postigao cilj o 60 posto odvojeno prikupljenog komunalnog otpada nužno je investirati u nabavu opreme i vozila za odvojeno prikupljanje. Isto tako je nužno izgraditi nova reciklažna dvorišta te uvesti naplatu po količini otpada.

Zgomba kaže da situacija po pitanju zbrinjavanja otpada u Zagrebu i nije tako loša kao što se obično misli. „Trenutne brojke govore da se u Zagrebu godišnje prikupi ukupno 751 tisuću tona otpada od čega 327 tisuća tona ii 43,5 posto komunalnog otpada, 163 tisuće tona građevinskog te 260 tisuća tona proizvodnog otpada. Prema stanju iz 2016., 67 posto komunalnog otpada je završilo na deponiju dok je svega 33 posto ili 107 tisuća tona predano na ponovnu oporabu. Kad je u pitanju građevinski materijal, tad je na oporabu predano 91,7 posto količine otpada, a na privremeno skladištenje prije obrade je dano 8,3 posto dok na odlagalištu nije završilo ništa“, navodi Zgomba.

Da bi se postigli zadani ciljevi do 2023., potrebno je najviše poraditi na promotivnim i edukativnim aktivnostima kako bi se građani upoznali s potrebom i benefitima odvajanja komunalnog otpada.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija