loading
Čuvajmo okoliš oblikujmo budućnost
Čuvajmo okoliš oblikujmo budućnost

Izgradnja javnog kanala sanitarne i oborinske odvodnje u Ulici III. Struge, Zagreb

Izgradnja javnog kanala sanitarne i oborinske odvodnje u Ulici III. Struge, Zagreb
30. kolovoza 2022.

Dana 02.07.2021. godine ishođena je Građevinska dozvola br. 233/2021, koja je postala pravomoćna dana 17.08.2021. godine, za izgradnju javnih kanala sanitarne i oborinske odvodnje na dijelovima k.č.br.4214/1 i 4253/1  obje k.o. Žitnjak u Zagrebu, infrastrukturne namjene, 2b skupine. Temeljem ishođene građevinske dozvole ZCGO d.o.o. je proveo postupak javna nabave za izvođenje radova i nadzor te je, po uspješnom okončanju postupka, dana 09.06.2022. godine sklopio Ugovor reg.br. 533/2022 o izgradnji javnih kanala sanitarne i oborinske odvodnje u Ulici III. Struge sa Ugovarateljem tvrtkom BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o. Sesvete, Dugoselska cesta 56 u iznosu od 2.015.182,00 kn bez PDV-a. Nadalje, za predmetne radove ZCGO d.o.o. je osigurao provedbu usluge stručnog nadzora nad radovima izgradnje javnih kanala sanitarne i oborinske odvodnje u Ulici III. Struge od strane tvrtke QUALIS PROJEKT d.o.o. Zagreb, Ilica 191D u iznosu 60.000,00 kn bez PDV-a. Provedbom predmetnog zahvata osigurat će se preduvjeti za priključenje Postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada Grada Zagreba na javni sustav kanala sanitarne i oborinske odvodnje Grada Zagreba.

 

Građevinska dozvola broj 233/2021

Potvrda o pravomoćnosti rješenja

Ugovor o izgradnji javnih kanala sanitarne i oborinske odvodnje u Ulici III. Struge

Narudžbenica za usluge stručnog nadzora nad radovima izgradnje javnih kanala sanitarne i oborinske odvodnje u Ulici III. Struge