loading
Čuvajmo okoliš oblikujmo budućnost
Čuvajmo okoliš oblikujmo budućnost

Mobilno postrojenje za obradu građevinskog i/ili krupnog komunalnog otpada

Mobilno postrojenje za obradu građevinskog i/ili krupnog komunalnog otpada
25. siječnja 2022.

Dana 14. siječnja 2021. godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je odluku kojom se Zagrebačkom centru za gospodarenje otpadom d.o.o. odobrava financiranje projekata nabave opreme za obradu/reciklažu građevnog i krupnog glomaznog otpada u iznosu od 50% opravdanih troškova, dok preostali dio financira ZCGO d.o.o..

Temeljem  Odluke sklopljen je dana 2. veljače 2021. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (ref. broj KK.06.3.1.17.0071) za provedbu projekta „Obrada građevnog i/ili krupnog/glomaznog komunalnog otpada između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o..

Odobreni iznos po Ugovoru je 3.467.852,50 kn  za kupnju sljedeće opreme:

1.            Mobilna drobilica za građevinski otpad - isporučena 24. siječnja 2022.

2.            Mobilni usitnjivač za krupni (glomazni) komunalni otpad - isporučen 09. veljače 2022.

3.            Teleskopski utovarivač - isporučen 08.listopada. 2021.

Postupcima javne nabave odabrani su najpovoljniji ponuditelji za dobavu navedene opreme  - Lager Bašić d.o.o. za mobilnu drobilicu građevinskog otpada (3.146.000,00 kn + PDV), O-K TEH d.o.o za mobilni usitnjivač za glomazni otpad (2.749.000,00 kn + PDV) i GRA-PO d.o.o. za teleskopski utovarivač (580.440,00 kn + PDV).

U tijeku je postupak ishođenja dozvola za gospodarenje otpadom: obradu glomaznog i građevnog otpada mobilnim uređajima na području  Grada Zagreba koje će biti izdane po pregledu postrojenja i lokacija na kojima će se nalaziti.