loading
Čuvajmo okoliš oblikujmo budućnost
Čuvajmo okoliš oblikujmo budućnost

Radovi na uklanjanju građevina potrebnih za provedbu projekata izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada

Radovi na uklanjanju građevina potrebnih za provedbu projekata izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada
31. srpnja 2020.

Dana 31. srpnja 2020.g. Gradonačelnik Grada Zagreba obišao je gradsku četvrt Peščenica-Žitnjak.

Svojim obilaskom obišao je i gradilište na kojem Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. uklanja objekte na nekadašnjem kompleksu "DIOKI" radi izgradnje budućeg postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada - sortirnice i građevine za pretovar biootpada Zagreb.

Planom gospodarenja otpadom u RH utvrđeni su ciljevi i mjere gospodarenja komunalnim otpadom te planirana infrastruktura, oprema i uređaji potrebni za ostvarivanje zadanih ciljeva.

Odlukom Vlade RH o implementaciji Plana gospodarenja otpadom, utvrđena je obveza jedinica lokalne i područne samouprave da pripreme projekte za postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada.

Projekt izgradnje postrojenja za sortiranje (sortirnice) odvojeno prikupljenog otpada (kartona, metala, plastike, stakla i dr.) i građevine za pretovar prikupljenog biootpada Grada Zagreba i  Zagrebačke županije provodi se na području Grada Zagreba, na mikrolokaciji bivšeg industrijskog kompleksa DIOKI. Grad Zagreb otkupio je zemljište od DIOKI d.d. u stečaju površine cca 10ha u vrijednosti  cca 36,5 milijuna kuna.

Projekt uključuje izgradnju samog postrojenja za sortiranje otpada te nabavu opreme za proces sortiranja, probni  rad postrojenja, nadzor nad izgradnjom, upravljanje projektom i promidžbu i vidljivost. Lokacija se odlikuje najboljom prometnom povezanošću, koja će se poboljšati planiranom izgradnjom produljenja Čulinečke ulice. Obzirom da na predmetnoj lokaciji već postoji komunalna infrastruktura koja uključuje plinovod  koji  je služio za proizvodnju u pogonima DIOKI te kojim se vrši distribucija plina za grad Zagreb  isti je potrebno izmjestiti kao i ukloniti 27 građevina koje se nalaze na postojećoj lokaciji. Slijedom navedenog ZCGO je kao nositelj projekta izradio glavni projekt uklanjanja građevina te proveo postupak javne nabave za odabir izvođača radova na uklanjanju istih. Također proveden je postupak odabira stručnog nadzora. 

Izvođač radova: Zajednica ponuditelja JONING d.o.o. i C.I.A.K. d.o.o.

Vrijednost radova: 2.976.977,35 kn bez PDV-a

Početak radova: 20.07.2020.

Rok izvođenja: 90 dana 

Nadzor: QUALIS PROJEKT d.o.o.

Vrijednost nadzora: 183.000,00 kn bez PDV-a

Radovi na uklanjanju objekata započeli su u srpnju kako bi se tijekom rujna u sklopu redovnog remonta na magistralnom plinovodu Ivanić-Zagreb, Ivanja Reka – Zagreb te visokotlačnom plinovodu, koji provode CROSCO i Gradska plinara Zagreb mogli izmjestiti plinovodi. Sve predranje izvode se kako bi se na jesen izbjegla nestašica plina u Zagrebu,  te kako bi se 2021. godine moglo početi s izgradnjom sortirnice i građevine za pretovar biootpada.

Sortirnica je namijenjena, ovisno o vrsti otpada, razvrstavanju, separiranju, drobljenju, prosijavanju i skladištenju razvrstanog i pročišćenog odvojeno prikupljenog otpada čime se povećava njegova kvalitete i tržišna vrijednost. Sortira se i pročišćava odvojeno sakupljeni papir i karton, odvojeno prikupljeno staklo, plastika, metali, tekstil koji u otpadu predstavljaju tzv. suhe reciklate.

Na budućem postrojenju za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada može se očekivati maksimalno 120.000 t tzv. suhih reciklata (papir, metali, plastika, staklo, tekstil…) godišnje.

Predviđen je rad postrojenja u dvije smjene s po sedam efektivnih sati rada po smjeni. Satni kapacitet iznosi do 32 t/h ulaznog otpada. Za svaku smjenu potrebno je 55 djelatnika po smjeni, a s voditeljem postrojenja ukupno je potrebno 111 djelatnika.

Grad Zagreb i Grad Novska, sukladno potpisanom sporazumu ugovorili su izradu studijsko-projektne dokumentacije te rade na ishođenju potrebnih rješenja i dozvola za izgradnju Postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada koje će se ishoditi tijekom 2020 i 2021 godine.

Postrojenje će se izgraditi u poduzetničkoj zoni Grada Novske. Ukupna površina obuhvata zahvata iznosi 61.440 m2.

Predviđeni godišnji kapacitet postrojenja je obrada 60.000 t/god. Obradom biootpada proizvoditi će se električna energija te kompost za upotrebu u poljoprivredi.

Radi smanjenja troškova prijevoza, odvojeno prikupljeni biootpad na području Grada Zagreba odvoziti će se na postrojenje u Novskoj preko građevine za pretovar biootpada.

Građevina za pretovar biootpada nalazi se na području industrijskog kompleksa DIOKI.

Odabrano, odnosno preporučeno idejno rješenje prijevoza biootpada je varijanta koja uključuje tegljač s poluprikolicom s prešom, lijevak te dvije etaže.

Pretovar otpada se odvija u zatvorenom sustavu koji je spojen na biofilter za obradu otpadnih plinova. Građevina za pretovar biootpada uključuje i sustave obrade otpadnih zauljenih voda te pristupne i manipulativne prometne površine.

Ukupna površina građevine za pretovar biootpada iznosi oko 12.000,0 m2. 

Računajući na godišnji kapacitet biootpada za prijevoz putem građevine za pretovar biootpada Zagreb, u iznosu od 60.000 t/god, radni tjedan od 6 radnih dana, ukupno bi se dnevno iz Grada Zagreba na postrojenje u Novskoj odvozilo oko 192 t biootpada.

Izgradnjom postrojenja za sortiranje (sortirnice) i  građevine za pretovar biootpada s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije  doći će do poboljšanja kvalitete i pristupa komunalnim uslugama, povećanju stupnja zaštite okoliša, te kreiranja novih radnih mjesta.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija