loading
Čuvajmo okoliš oblikujmo budućnost
Čuvajmo okoliš oblikujmo budućnost

Uspostava mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Uspostava mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
20. rujna 2021.

Temeljem Odluke o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine koja sadrži dokument Implementacija Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine navedene su aktivnosti u Mjeri 18.1 izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta za građevni otpad koja se odnosi direktno na projekt Uspostave mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta ima za cilj uspostaviti oporabu građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kojim bi se postigle više količine obrade navedenih vrsta otpada, te postizanje ekonomske i društvene koristi za prijavitelja i za cjelokupno područje obuhvata projekta. U postrojenju se planira obrada cjelokupno nastalog glomaznog otpada na području Grada Zagreba, što znači da bi se prosječno do 2030. godine obrađivalo do 19.800,00 t, 2040. godine do 21.000 t, a 2046. godine oko 21.900 t. glomaznog otpada. Također, planira se i oporaba građevnog otpada u količini do 30.000 t/god. U okviru ovog projekta ulaganje se odnosi na mobilna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i prateću opremu za funkcioniranje postrojenja. Navedena oprema omogućuje oporabu građevnog i glomaznog komunalnog otpada ukupnog kapaciteta 49.800 t/g nastalog na području Grada Zagreba. Stoga je Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. 02. lipnja. 2020. godine podnio prijavu na Poziv za uspostavu mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada objavljenog na web stranicama MZOE koji bi se sufinancirao sredstvima EU-a.

14. siječnja 2021. godine od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja donesena je odluka kojom se Zagrebačkom centru za gospodarenje otpadom d.o.o. odobrava djelomično financiranje projekta, te je temeljem te odluke između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o. 02. veljače 2021. godine sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (ref. broj KK.06.3.1.17.0071) za provedbu projekta "Obrada građevnog i/ili krupnog/glomaznog komunalnog otpada".

Ugovorom su definirani slijedeći iznosi projekta:

15.356.575,50 kn – ukupan iznos projekta

6.935.705,00 kn – prihvatljivi iznos troškova projekta (mobilna drobilica, mobilni usitnjivač, teleskopski utovarivač)

3.467.852,50 kn – iznos odobrenih bespovratnih sredstava (50% vrijednosti prihvatljivih troškova)

Sukladno svemu navedenom u elektroničkom oglasniku javne nabave proveden je postupak javne nabave na osnovu kojeg su odabrani najpovoljniji ponuditelji za isporuku slijedeće opreme:

Mobilna drobilica za građevinski otpad

Mobilni usitnjivač za komunalni otpad

Teleskopski utovarivač

Paralelno sa navedenim aktivnostima provode se horizontalne aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti (promotivne aktivnosti s ciljem recikliranja građevnog i glomaznog otpada).

Dana 19. rujna 2021. započelo je emitiranje radijskog spota kojim se građane želi upoznati s projektom Uspostava mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada koji se financira sredstvima EU-a.

Prilog: 1 /userfiles/files/MOBILNO%20POSTROJENJE%20v4_wav%20radio%20spot.wav