loading
Štedimo resurse i sačuvajmo okoliš
Štedimo resurse i sačuvajmo okoliš

Promidžbene aktivnosti

Shodno najavama i Pozivu na javne tribine "Brinem o otpadu, brinem o budućnosti" a vezano uz provedbu Ugovora usluge vidljivosti i promidžbe Projekta uspostavljanja mobilnog postrojenja za obradu građevinskog i/ili krupnog komunalnog otpada, Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. iste je održao u periodu od 20.- 22. travnja 2022.

Program javnih tribina održan je sukladno objavljenim Pozivima. Tribine kao i cijeli Projekt sufinancirane su sredstvima EU iz Kohezijskog fonda.

Datum: 25.04.2022.

 

Poziv na javne tribine " Brinem o otpadu, brinem o budućnosti"

Pozivamo Vas na Javne tribine koje će se održati povodom Projekta uspostavljanja mobilnog postrojenja za obradu građevinskog i/ili krupnog komunalnog otpada. Organizacija tribine financirana je iz Kohezijskog fonda u okviru samog projekta.

 

POZIV NA JAVNU TRIBINU „BRINEM O OTPADU, BRINEM O BUDUĆNOSTI!“ 20. travnja u 09:30h

POZIV NA JAVNU TRIBINU „BRINEM O OTPADU, BRINEM O BUDUĆNOSTI!“ 21. travnja u 09:00h

POZIV NA JAVNU TRIBINU „BRINEM O OTPADU, BRINEM O BUDUĆNOSTI!“ 21. travnja u 14:30h

POZIV NA JAVNU TRIBINU „BRINEM O OTPADU, BRINEM O BUDUĆNOSTI!“ 22. travnja u 09:00h

Datum: 19.04.2022.

 

Obavijest o terminu održavanja javnih tribina " Brinem o otpadu, brinem o budućnosti"

Obavještavamo svu zainteresiranu javnost da će Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o., sukladno prethodnoj najavi održati javne tribine na temu " Brinem o otpadu  brinem o budućnosti" u sklopu Usluge vidljivosti i promidžbe Projekta uspostave mobilnog postrojenja građevinskog i/ili krupnog otpada održati u periodu od 20.-22.04.2022. mjesto održavanja objavit ćemo po donošenju odluke.

PROJEKT USPOSTAVA MOBILNOG POSTROJENJA ZA OBRADU GRAĐEVINSKOG IILI KRUPNOG KOMUNALNOG OTPADA

Datum: 14.04.2022.

 

Najava održavanja javnih tribina "Brinem o otpadu, brinem o budućnosti" 

Obavještavamo svu zainteresiranu javnost da će Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. (Savska cesta 41, Zagreb) održati javne tribine „Brinem o otpadu, brinem o budućnosti!“, u sklopu Usluge vidljivosti i promižbe Projekta uspostavljanja mobilnog postrojenja za obradu građevinskog i/ili krupnog komunalnog otpada kojeg sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sve detalje o održavanju tribina objavit ćemo nakon donošenju odluke o terminima i mjestu održavanja istih. 

Datum: 14.03.2022.