loading
Razvrstavati otpad možemo svi
Razvrstavati otpad možemo svi

Otpad

Staklo

Staklo

Otpadno staklo je vrijedna sirovina. Odvojenim skupljanjem i recikliranjem staklenog ambalažnog otpada osigurava se ušteda prirodnih bogatstava (kvarcnog...

Metalna ambalaža i limenke

Metalna ambalaža i limenke

Sve se vrste metalnog otpada mogu više puta reciklirati. Stoga ih je potrebno odvojeno skupljati  te odlagati u žute spremnike postavljene na javnim...

Papir

Papir

Otpadni papir je vrijedna sirovina. Recikliranjem papira čuvaju se šume, štedi energija, smanjuje onečišćenje vode i zraka te štedi skupi deponijski...

Plastika

Plastika

Recikliranjem plastike se štede resursi i energija te manje onečišćuje zrak.
Količina plastike skupljena na javnim površinama i kućanstvima na području...

Bio otpad

Bio otpad

Biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad. Čini gotovo trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju...

Komunalni otpad

Komunalni otpad

Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i...

Opasni otpad

Opasni otpad

Tijekom godine, u svakom domaćinstvu nastaje veliki broj različitih otpadnih tvari, koje su štetne po ljudsko zdravlje i opasne za okoliš. To su prije svega:...