loading
Odvojimo otpad i zaštitimo prirodu
Odvojimo otpad i zaštitimo prirodu

Obavijest o potpisivanju ugovora o javnoj nabavi Usluge izrade studijsko-projektne dokumentacije za potrebe provedbe projekta izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada

Obavijest o potpisivanju ugovora o javnoj nabavi Usluge izrade studijsko-projektne dokumentacije za potrebe provedbe projekta izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada
10. rujna 2019.

Sukladno čl. 2. Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Izrada studijsko-projektne dokumentacije za centar za gospodarenje otpadom Zagreb" (Ref. broj: KK.06.3.1.08.0001) obavještavamo da je dana 05.09.2019. potpisan Ugovor o javnoj nabavi usluge izrade studijsko-projektne dokumentacije za potrebe provedbe projekta izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada potrebne za sufinanciranje sredstvima EU, s najpovoljnijim ponuditeljem.

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju dostupna je za preuzimanje kroz sustav elektroničkog oglasnika javne nabave RH na linku https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ te je sukladna ZoJN.

Ugovor je potpisan između Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o. (kao Naručitelj), Grada Zagreba (kao Središnje tijelo za nabavu) i Hidroplan d.o.o. Zagreb (kao Ugovaratelj).

Vrijednost usluga koje su predmet ovog Ugovora bez poreza na dodanu vrijednost iznosi: 1.855.000,00 kn.

Ugovorna cijena je fiksna i nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja Ugovora.

Rok za izvršenje radova je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao. 

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija