loading
Odvojimo otpad i zaštitimo prirodu
Odvojimo otpad i zaštitimo prirodu

Obavijest o potpisivanju ugovora o javnoj nabavi Usluge radova uklanjanja građevina na k.č. 135/2, 135/3, 135/7, 139/2, 138/48, K.O Žitnjak za potrebe provedbe projekta izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada

Obavijest o potpisivanju ugovora o javnoj nabavi Usluge radova uklanjanja građevina na k.č. 135/2, 135/3, 135/7, 139/2, 138/48, K.O Žitnjak za potrebe provedbe projekta izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada
08. srpnja 2020.

Sukladno čl. 2. Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Izrada studijsko-projektne dokumentacije za centar za gospodarenje otpadom Zagreb" (Ref. broj: KK.06.3.1.08.0001) obavještavamo da je dana 06.07.2020. potpisan Ugovor o javnoj nabavi usluge uklanjanja građevina na k.č. 135/2, 135/3, 135/7, 139/2, 138/48, K.O. Žitnjak za potrebe provedbe projekta izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada potrebne za sufinanciranje sredstvima EU, s najpovoljnijim ponuditeljem.

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju dostupna je za preuzimanje kroz sustav elektroničkog oglasnika javne nabave RH na linku https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ te je sukladna ZoJN.

Ugovor je potpisan između Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o. (kao Naručitelj), Grada Zagreba (kao Središnje tijelo za nabavu) i zajednicom ponuditelja  JONING d.o.o. Zagreb i C.I.A.K. d.o.o. Zagreb (kao Ugovaratelj).

Vrijednost usluga koje su predmet ovog Ugovora bez poreza na dodanu vrijednost iznosi: 2.976.977,35 kn.

Ugovorna cijena je fiksna i nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja Ugovora.

Radovi uklanjanja građevina na k.č. 135/2, 135/3, 135/7, 139/2, 138/48, K.O. Žitnjak sufinancirat će se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 40%-nom iznosu ukupne vrijednosti Ugovora.

Rok za izvršenje radova je 90 dana od dana početka izvršenja Ugovora.