loading
Odvojimo otpad i zaštitimo prirodu
Odvojimo otpad i zaštitimo prirodu

Obavijest o potpisivanju ugovora o javnoj nabavi Usluge radova uklanjanja građevina na k.č. 135/2, 135/3, 135/7, 139/2, 138/48, K.O Žitnjak za potrebe provedbe projekta izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada

Obavijest o potpisivanju ugovora o javnoj nabavi Usluge radova uklanjanja građevina na k.č. 135/2, 135/3, 135/7, 139/2, 138/48, K.O Žitnjak za potrebe provedbe projekta izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada
08. srpnja 2020.

Sukladno čl. 2. Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Izrada studijsko-projektne dokumentacije za centar za gospodarenje otpadom Zagreb" (Ref. broj: KK.06.3.1.08.0001) obavještavamo da je dana 06.07.2020. potpisan Ugovor o javnoj nabavi usluge uklanjanja građevina na k.č. 135/2, 135/3, 135/7, 139/2, 138/48, K.O. Žitnjak za potrebe provedbe projekta izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada potrebne za sufinanciranje sredstvima EU, s najpovoljnijim ponuditeljem.

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju dostupna je za preuzimanje kroz sustav elektroničkog oglasnika javne nabave RH na linku https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ te je sukladna ZoJN.

Ugovor je potpisan između Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o. (kao Naručitelj), Grada Zagreba (kao Središnje tijelo za nabavu) i zajednicom ponuditelja  JONING d.o.o. Zagreb i C.I.A.K. d.o.o. Zagreb (kao Ugovaratelj).

Vrijednost usluga koje su predmet ovog Ugovora bez poreza na dodanu vrijednost iznosi: 2.976.977,35 kn.

Ugovorna cijena je fiksna i nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja Ugovora.

Radovi uklanjanja građevina na k.č. 135/2, 135/3, 135/7, 139/2, 138/48, K.O. Žitnjak sufinancirat će se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 40%-nom iznosu ukupne vrijednosti Ugovora.

Rok za izvršenje radova je 90 dana od dana početka izvršenja Ugovora.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija