loading
Čuvajmo okoliš oblikujmo budućnost
Čuvajmo okoliš oblikujmo budućnost

Mobilno postrojenje za obradu građevinskog i/ili krupnog komunalnog otpada započelo s radom

Mobilno postrojenje za obradu građevinskog i/ili krupnog komunalnog otpada započelo s radom
13. svibnja 2022.

13. travnja 2022. Gradski ured za gospodarstvo ekološku održivost i strategijsko planiranje izdao je Zagrebačkom centru za gospodarenje otpadom d.o.o. , Dozvolu za gospodarenje otpadom za lokaciju Tišinska ulica 71, na Serivsno opertivniom centru tzv. SOC-u.

Dozvola je izdana za obavljanje djelatnosti oporabe neopasnog otpada (glomaznog otpada) postupkom R12 mobilnim postrojenjem za usitnjavanje građevinskog i/ili krupnog komunalnog  otpada.

Dozvola za gospodarenje otpadom izdana je na rok od 10 godina i vrijedi do 10. veljače 2032., odnosno do nastanka promjene u pogledu uvjeta utvrđenih dozvolom.

 

14. travnja 2022.  mobilno postrojenje započelo je s radom punim kapacitetom.

 

Napominjemo da je projekt Uspostave mobilnog postrojenja za obradu građevinskog i/ili krupnog komunalnog otpada sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

 

U nastavku donosimo kratak prikaz rada tzv. "drobilice".

Mobilni usitnjvač za glomazni otpad